Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Školení zaměřené na oblast BOZP.

Školení zaměřené na oblast ochrany životního prostředí.

Školení pro zaměstnance zaměřené na požární ochranu.