Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.