Základní informace o principu ukládání obrazů a grafiky v digitalizované formě.

R.Cvrkal
  • Teorie vytváření Power Point prezentací: zásady, chyby, postup
  • Ovládání programu
  • Prezentování