R.Cvrkal

Autor: Richard Cvrkal

Digitalizace zvuku. Digitalizace obrazu.

Číselné soustavy - binární a hexadecimální. Převody do/z desítkové soustavy

  • předchůdci počítačů
  • vývoj počítačů (generace)

Autor: Richard Cvrkal

Teorie k informacím, jejich hodnocení, kritéria. Veřejnoprávní media.