Politická a hospodářská mapa světa, orientace na mapě