1. Návod k použití.

2. Cvičná kategorie.

"Komiks" manuál obsahuje:

  • Vytvoření kurzu
  • Povolení přístupu pro uživatele "Host"
  • Přiřazení uživatelů ke kurzu