Vytváření a použití bibliografických citací

Typy životopisů a vytvoření správného životopisu.

Zásady pro tvorbu drobných publikací

Seznámení se základními typy elektronické komunikace. Textová komunikace. Audiovizuální komunikace. Netiketa - pravidla elektronické komunikace.

  • Korekturní znaménka
  • Použití korekturních znamének
  • Cvičení na používání korekturních znamének
  • Základy typografie při psaní textovými editory
  • Úprava textů
  • Úprava obchodních dopisů
  • Soubory k procvičování

Výuka psaní deseti prsty na počítačové klávesnici. Používá se program PVD, který je volně k dispozici.